Categories

  • Starodávne hrady, zámky a kaštiele, ale zároveň aj prekrásna ľudová kultúra. Honosné sídla aj tradičné drevenice a kostoly postavené bez jediného klinca.
  • Lietajúce auto, vynálezca padáku, najpoužívanejšia offline navigácia spolu s počítačovými hrami a najbezpečnejším antivirom. Slovensko, to je aj špičkový výskum a vývoj.
  • Poloha Slovenska v strede Európy ho predurčuje k tomu, aby sa na jeho území stretávali a prelínali rôzne kultúry. Vďaka ním sme sami sebou - sčasti konzervatívni, sčasti temperamentní.
  • Najmenšie veľhory – naše Vysoké Tatry, unikátne živočíchy a rastliny, ktoré nikde inde nenájdete. Úžasný Žitný ostrov, liečivé pramene, ale aj nádherné pastviny, lúky a doliny.